20∶30 - 21∶30

Η ορμονοθεραπεία δεν σταματά την αύξηση του PSA. Η νόσος εξελίσσεται. Ο ασθενής νοιώθει πως η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για αυτόν. Μπορεί να ελεγχθεί η νόσος; Ο Ουρολόγος έχει πλέον πολλές επιλογές, αρκεί να τις χρησιμοποιήσει σωστά. Πώς και πότε θα χρησιμοποιήσει καλύτερα τα νέα «όπλα» που διαθέτει; Πώς θα εξασφαλίσει μακροημέρευση με καλή ποιότητα ζωής στον ασθενή;

Υπήρχε καινούργια γνώση;
Δεν έχετε υποβάλη την ψήφο σας ακόμη.
Παρουσιάσθηκε καλά (διαφάνειες κτλ);
Δεν έχετε υποβάλη την ψήφο σας ακόμη.
Σας ήταν η παρακολούθηση γενικά χρήσιμη;
Δεν έχετε υποβάλη την ψήφο σας ακόμη.