12∶30 - 13∶30

Η νυκτουρία αποτελεί ένα από τα πλέον βασανιστικά συμπτώματα στην Ουρολογία. Να βιώνει κάποιος 3-4 αφυπνίσεις για ούρηση σημαίνει κακό ύπνο, κόπωση την άλλη μέρα, μείωση της δημιουργικότητας / παραγωγικότητας και υποβάθμιση της ποιότητας ζωής. Η έρευνα έχει επικεντρωθεί στο πρόβλημα αρκετά χρόνια τώρα. Ο πλέον κατάλληλος ομιλητής θα προσεγγίσει τη νέα γνώση. Υπάρχει ουσιαστική λύση;

Υπήρχε καινούργια γνώση;
Δεν έχετε υποβάλη την ψήφο σας ακόμη.
Παρουσιάσθηκε καλά (διαφάνειες κτλ);
Δεν έχετε υποβάλη την ψήφο σας ακόμη.
Σας ήταν η παρακολούθηση γενικά χρήσιμη;
Δεν έχετε υποβάλη την ψήφο σας ακόμη.