20∶00 - 21∶00

Ασθενής με βιοχημική υποτροπή μετά ριζική προστατεκτομή με PSA=0,7 και PSADT=9. Τα κακά νέα συντρίβουν τον ασθενή. Ο καρκίνος υπάρχει ακόμη μέσα του. Πώς θα τον εντοπίσει; Πώς θα δώσει τη μάχη; Τι πρέπει να κάνει;

Υπήρχε καινούργια γνώση;
Δεν έχετε υποβάλη την ψήφο σας ακόμη.
Παρουσιάσθηκε καλά (διαφάνειες κτλ);
Δεν έχετε υποβάλη την ψήφο σας ακόμη.
Σας ήταν η παρακολούθηση γενικά χρήσιμη;
Δεν έχετε υποβάλη την ψήφο σας ακόμη.