19∶00 - 20∶00

Πλέον η διατήρηση της εκσπερμάτισης ενδιαφέρει τους άντρες και μάλιστα τους κρατά μακριά από την αντιμετώπιση της ΚΥΠ, έστω και αν τα συμπτώματα επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής τους. Έχουν σοβαρές εναλλακτικές λύσεις;

Υπήρχε καινούργια γνώση;
Δεν έχετε υποβάλη την ψήφο σας ακόμη.
Παρουσιάσθηκε καλά (διαφάνειες κτλ);
Δεν έχετε υποβάλη την ψήφο σας ακόμη.
Σας ήταν η παρακολούθηση γενικά χρήσιμη;
Δεν έχετε υποβάλη την ψήφο σας ακόμη.