Ταγαράς Χάρης

Ομότιμος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, τ. Δικαστής και Πρόεδρος Τμήματος στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταγαράς Χάρης
ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
  • 1977: Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ.
  • 1980: Κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος ευρωπαϊκού δικαίου του Ελεύθερου Πανεπιστημίου των Βρυξελλών
  • 1984: Διδάκτωρ Νομικής του Α.Π.Θ.
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής απασχολήθηκε ως ερευνητής στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου των Βρυξελλών και στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου Θεσσαλονίκης, διετέλεσε δε Visiting Scholar στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Καίμπριτζ.
Κατά τα έτη 1986-1990 εργάσθηκε στο Δικαστήριο και στην Επιτροπή των Ευρ.Κοινοτήτων, στο Λουξεμβούργο και Βρυξέλλες. Το 1990 επέστρεψε στην Ελλάδα, εκλεγείς καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, όπου δίδαξε Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πρωτοβάθμιος καθηγητής από το 2002, υπήρξε κάτοχος έδρας Jean Monnet και διετέλεσε κατά διαστήματα μέλος της Συγκλήτου και αναπληρωτής πρόεδρος Τμήματος. Tαυτόχρονα δικηγόρος παρ’Αρείω Πάγω, ειδικευμένος κυρίως σε διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων των ευρωπαϊκών οργανισμών και σε διεθνείς αθλητικές διαιτησίες. Επίσης, για μεγάλο διάστημα υπήρξε εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί θεμάτων δικαστικής συνεργασίας, έχοντας διατελέσει και Πρόεδρος της Επιτροπής Αστικού Δικαίου του Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας του 2003. Ακόμη, διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Είναι ιδρυτικό μέλος, το 1986, της Ένωσης Ευρωπαίων Δικηγόρων (U.A.E.) και μέλος της πρώτης διευθύνουσας επιτροπής της, από δε το 2003 είναι αντεπιστέλλον μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Συγκριτικού Δικαίου.
Το 2005 εξελέγη Δικαστής στο νεοϊδρυθέν Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Λουξεμβούργο, όπου υπηρέτησε για μία πλήρη θητεία, ασκώντας από τον Οκτώβριο του 2009 τα καθήκοντα του Προέδρου Τμήματος.
Τον Οκτώβριο του 2011, μετά τη λήξη της θητείας του στο Λουξεμβούργο, επέστρεψε στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, καθώς και στην άσκηση ενεργού δικηγορίας, ενώ παράλληλα υπηρέτησε και σε άλλα ευρωπαϊκά και διεθνή δικαιοδοτικά και πειθαρχικά όργανα, μεταξύ των οποίων και στο Διοικητικό Δικαστήριο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), με την ιδιότητα του αντιπροέδρου, την οποία διατηρεί μέχρι σήμερα. Την ακαδημαϊκή του πορεία ολοκλήρωσε εκλεγόμενος Κοσμήτωρ της Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου το 2017 (λειτούργημα που άσκησε μέχρι το 2021) και ομότιμος καθηγητής τον Σεπτέμβριο του 2022, αμέσως μετά την αφυπηρέτησή του.
Εχει συγγράψει μεγάλο αριθμό βιβλίων και επιστημονικών άρθρων, στην ελληνική, γαλλική και αγγλική γλώσσα και έχει συμμετάσχει ως προσκεκλημένος ομιλητής ή/και πρόεδρος σε πληθώρας επιστημονικών συνεδρίων και σεμιναρίων

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δίκαιο της Ευρ.Ενωσης, Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων

16ο Uroschool 2024