14-15-16-17 Απριλίου 2022

Ξενοδοχείο Πορταριά, Πήλιο

Σωτήριος Γάτσος

Back to top

Σωτήριος Γάτσος

Χειρουργός Ουρολόγος, Ακαδημαϊκός υπότροφος Β’ Ουρολογικής Κλινικής ΑΠΘ