Σκολαρίκος Ανδρέας

Καθηγητής Ουρολογίας ΕΚΠΑ
Σκολαρίκος Ανδρέας
ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
  • Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  • Ειδικότητα Ουρολογίας στη Β΄ Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Διδακτορική του Διατριβή στη Β΄ Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική του Newcastle upon Tyne της Μεγάλης Βρετανίας

Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και ειδικεύτηκε στη Β΄ Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, από την οποία έλαβε και τη Διδακτορική του Διατριβή. Κατόπιν, μετεκπαιδεύτηκε στη Λαπαροσκοπική Ουρολογία και στην Ενδοουρολογία του ανώτερου Ουροποιητικού στην Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική του Newcastle upon Tyne της Μεγάλης Βρετανίας. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα, διορίστηκε Λέκτορας Ουρολογίας και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε Επίκουρο Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και σε Αναπληρωτή. Οι δημοσιεύσεις του αφορούν σε ουρολογικά περιοδικά με τον μεγαλύτερο συντελεστή απήχησης. Αποτελεί μέλος της συντακτικής Επιτροπής της «Ελληνικής Ουρολογίας» και είναι κριτής σε πολλά διεθνή περιοδικά. Για το σύνολο του ερευνητικού του έργου, προτάθηκε το 2005 από την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία ως ο καταλληλότερος υποψήφιος μεταξύ των Ελλήνων Ουρολόγων κάτω των 40 ετών, για το βραβείο «C. Matula» της EAU. Ο κ. Σκολαρίκος απέκτησε τον τίτλο του FEBU το 2001, καταλαμβάνοντας την υψηλότερη βαθμολογία στην Ευρώπη.
Αποτελεί επίσημο μέλος της ομάδας των κατευθυντήριων οδηγιών (Guidelines) για τη Λιθίαση, της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας (EAU). Παράλληλα, είναι οργανωτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ουροτεχνολογίας (ESUT), η οποία αποτελεί το τμήμα της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας (EAU). Από το 2011, κατέχει την προεδρία του Ενδοουρολογικού Τμήματος της ESUT.

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ενδοουρολογία, λαπαροσκοπική /ρομποτική χειρουργική, ουροογκολογία.

16ο Uroschool 2024