14-15-16-17 Απριλίου 2022

Ξενοδοχείο Πορταριά, Πήλιο

Παναγιώτης Καλληδώνης

Back to top

Παναγιώτης Καλληδώνης

Χειρουργός Ουρολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών