Μυκονιάτης Ιωάννης

Ουρολόγος, Reader Αγγλόφωνου προγράμματος Ιατρικής ΑΠΘ
Μυκονιάτης Ιωάννης
ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
 • 2005-2011 : Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ, Ελλάδα
 • 2012-2018 : Ειδικότητα Ουρολογίας
 • 2015-2017: Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στην « Ερευνητική Μεθοδολογία στην Ιατρική και τις Επιστήμες Υγείας», Α.Π.Θ
 • 6/2021: Διδακτορική Διατριβή, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ
 • 1/2020: Fellow of the European Committee of Sexual Medicine (FECSM)
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ / ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ
 • Low-Intensity Shockwave Therapy for Erectile Dysfunction: A Randomized Clinical Trial Comparing 2 Treatment Protocols and the Impact of Repeating Treatment. ( co-investigator) Status: Completed (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03089307)
 • Low-intensity shockwave therapy (LiST) for erectile dysfunction: a randomized clinical trial assessing the impact of energy flux density (EFD) and frequency of sessions ( co-investigator) Status: Completed (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03089294)
 • Low-intensity Shockwaves Therapy for the Treatment of Patients With Moderate Vasculogenic Erectile Dysfunction ( co-investigator) Status: Ongoing (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03518983)
 • Low-intensity Shockwave Therapy (LiST) for the Treatment of Mild and Mild-to-moderate Vasculogenic Erectile Dysfunction: a Randomized Placebo Controlled Two-parallel Arms Trial, Comparing 6 Sessions, With Daily Tadalafil 5mg vs Placebo ( co-investigator) Status: Ongoing (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03641846 )
 • Low-intensity Shockwaves Therapy Co-administered With Tadalafil 5mg for the Treatment of Severe, Vasculogenic Erectile Dysfunction Validation of an Evidence Based Protocol in a Randomized, Sham-controlled Trial ( co-investigator) Status: Ongoing (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03642366 )
 • Evaluation of low-intensity shockwave therapy for non-bacterial prostatitis/pelvic pain syndrome: a triple-blind randomized controlled trial (co- investigator) Status: Ongoing (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03543761 )
 • Platelet-rich Plasma (PRP) Injection for Treatment of Erectile Function (co- investigator) Status: completed (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04050020)
PUBLICATIONS IN PEER REVIEW JOURNALS (PUBMED)
 • Sountoulides P, Mykoniatis I, Dimasis N. Palliative management of malignant upper urinary tract obstruction. Hippokratia. 2014 Oct-Dec;18(4):292-7. PMID: 26052193; PMCID: PMC4453800.
 • Mykoniatis I, Metaxa L, Nikolaou V, Filintatzi C, Kikidakis D, Sountoulides P. Giant Scrotal Fibrolipoma. Rare Tumors. 2015 Dec 29;7(4):6001. doi: 10.4081/rt.2015.6001. PMID: 26788275; PMCID: PMC4703921.
 • Sfoungaristos S, Mykoniatis I, Isid A, Gofrit ON, Rosenberg S, Hidas G, Landau EH, Pode D, Duvdevani M. Retrograde versus Antegrade Approach for the Management of Large Proximal Ureteral Stones. Biomed Res Int. 2016;2016:6521461. doi: 10.1155/2016/6521461. Epub 2016 Sep 27. PMID: 27766263; PMCID: PMC5059524.
 • Sfoungaristos S, Mykoniatis I, Poulios E, Paikos D, Hatzichristou D. Percutaneous Nephrolithotomy in a Patient with Mainz Pouch II Urinary Diversion: A Case Report. Prague Med Rep. 2016;117(4):198-203. doi: 10.14712/23362936.2016.20. PMID: 27930897.
 • Sfoungaristos S, Gofrit ON, Mykoniatis I, Landau EH, Katafigiotis I, Pode D, Constantinides CA, Duvdevani M. External validation of Resorlu-Unsal stone score as predictor of outcomes after retrograde intrarenal surgery. Int Urol Nephrol. 2016 Aug;48(8):1247-1252. doi: 10.1007/s11255-016-1311-2. Epub 2016 May 9. PMID: 27160221.
 • Sfoungaristos S, Mykoniatis I, Isid A, Lorber A, Gofrit ON, Hidas G, Landau EH, Pode D, Duvdevani M. Interobserver Reliability and Reproducibility of the Clinical Research Office of the Endourological Society Nomogram in Predicting Percutaneous Nephrolithotomy Results. Urology. 2016 Nov;97:56-60. doi: 10.1016/j.urology.2016.07.014. Epub 2016 Jul 18. PMID: 27443463.
 • Sountoulides P, Mykoniatis I, Metaxa L. Non-visible asymptomatic haematuria: a review of the guidelines from the urologist's perspective. Expert Rev Anticancer Ther. 2017 Mar;17(3):203-216. doi: 10.1080/14737140.2017.1284589. Epub 2017 Jan 27. PMID: 28116915.
 • Mykoniatis I, Katafigiotis I, Sfoungaristos S, Yutkin V. Immunotherapy options for painful bladder syndrome: what's the potential? Expert Opin Biol Ther. 2017 Dec;17(12):1471-1480. doi: 10.1080/14712598.2017.1375094. Epub 2017 Sep 5. PMID: 28874100.
 • Mykoniatis I, Katafigiotis I, Sfoungaristos S, Yutkin V. Immunotherapy options for painful bladder syndrome: what's the potential? Expert Opin Biol Ther. 2017 Dec;17(12):1471-1480. doi: 10.1080/14712598.2017.1375094. Epub 2017 Sep 5. PMID: 28874100.
 • Vakalopoulos I, Kampantais S, Lymperi S, Grivas N, Ioannidis A, Mykoniatis I, Nikolaou V, Dimitriadis G. Should we expand the indications for varicocele treatment? Transl Androl Urol. 2017 Oct;6(5):931-942. doi: 10.21037/tau.2017.08.01. PMID: 29184794; PMCID: PMC5673807.
 • Sfoungaristos S, Mykoniatis I, Katafigiotis I, Isid A, Gofrit ON, Constantinides CA, Duvdevani M. Single lower calyceal percutaneous tract combined with flexible nephroscopy: A valuable treatment paradigm for staghorn stones. Can Urol Assoc J. 2018 Jan;12(1):E21-E24. doi: 10.5489/cuaj.4393. Epub 2017 Dec 1. PMID: 29173274; PMCID: PMC5783703.
 • Mykoniatis I, Grammatikopoulou MG, Bouras E, Karampasi E, Tsionga A, Kogias A, Vakalopoulos I, Haidich AB, Chourdakis M. Sexual Dysfunction Among Young Men: Overview of Dietary Components Associated With Erectile Dysfunction. J Sex Med. 2018 Feb;15(2):176-182. doi: 10.1016/j.jsxm.2017.12.008. Epub 2018 Jan 8. PMID: 29325831.
 • Kalyvianakis D, Memmos E, Mykoniatis I, Kapoteli P, Memmos D, Hatzichristou D. Low-Intensity Shockwave Therapy for Erectile Dysfunction: A Randomized Clinical Trial Comparing 2 Treatment Protocols and the Impact of Repeating Treatment. J Sex Med. 2018 Mar;15(3):334-345. doi: 10.1016/j.jsxm.2018.01.003. Epub 2018 Feb 1. PMID: 29396020.
 • Vakalopoulos I, Memmos D, Mykoniatis I, Toutziaris C, Dimitriadis G. Stem cell therapy in erectile dysfunction: science fiction or realistic treatment option? Hormones (Athens). 2018 Sep;17(3):315-320. doi: 10.1007/s42000-018-0050-4. Epub 2018 Aug 21. PMID: 30132303.
 • Kalyvianakis D, Memmos D, Mykoniatis I, Kapoteli P, Hatzichristou D. Low-Intensity Shockwave Therapy (LiST) for Erectile Dysfunction: Is It Safe for Patients on Anticoagulant Medication? J Sex Med. 2019 Sep;16(9):1478-1480. doi: 10.1016/j.jsxm.2019.05.008. Epub 2019 Jun 14. PMID: 31204264.
 • Kalyvianakis D, Mykoniatis I, Memmos E, Kapoteli P, Memmos D, Hatzichristou D. Low-intensity shockwave therapy (LiST) for erectile dysfunction: a randomized clinical trial assessing the impact of energy flux density (EFD) and frequency of sessions. Int J Impot Res. 2020 May;32(3):329-337. doi: 10.1038/s41443-019-0185-0. Epub 2019 Sep 2. PMID: 31474753.
 • Sokolakis I, Schönbauer P, Mykoniatis I, Kübler H, Gschwend J, Lahme S, Hatzichristodoulou G. Long-Term Results after Surgical Treatment of Congenital Penile Curvature Using a Modified Nesbit Technique. World J Mens Health. 2020 Oct;38(4):564-572. doi: 10.5534/wjmh.190092. Epub 2019 Sep 4. PMID: 31496150; PMCID: PMC7502323.
 • Mykoniatis I, Albersen M, Andrianne R, Sokolakis I, Hatzichristodoulou G, Sempels M, van Renterghem K. Synchronous surgery for the combined treatment of post-radical prostatectomy erectile dysfunction and stress urinary incontinence: a lucrative evolution or an unnecessary complexity? Int J Impot Res. 2021 Jan;33(1):6-15. doi: 10.1038/s41443-020-0253-5. Epub 2020 Mar 17. PMID: 32203423.
 • Mykoniatis I, Kalyvianakis D, Kapoteli P, Zilotis F, Fournaraki A, Poulios E, Hatzichristou D. Can low intensity shockwave therapy match the efficacy of phosphodiesterase-5 inhibitors for erectile dysfunction treatment? A pooled data analysis from two randomized clinical trials. Int J Impot Res. 2020 Mar 17. doi: 10.1038/s41443-020-0258-0. Epub ahead of print. PMID: 32203424.
 • Mykoniatis I, van Renterghem K, Sokolakis I, Hatzichristodoulou G, Sempels M, Andrianne R. Climacturia: a comprehensive review assessing pathophysiology, prevalence, impact, and treatment options regarding the "leak of pleasure". Int J Impot Res. 2020 Mar 17. doi: 10.1038/s41443-020-0257-1. Epub ahead of print. PMID: 32203427.
 • Mykoniatis I, Osmonov D, van Renterghem K. A Modified Surgical Technique for Reservoir Placement During Inflatable Penile Prosthesis Implantation. Sex Med. 2020 Sep;8(3):378-382. doi: 10.1016/j.esxm.2020.04.004. Epub 2020 May 17. PMID: 32434668; PMCID: PMC7471063.
 • Mykoniatis I, Sarafidis P, Memmos D, Anastasiadis A, Dimitriadis G, Hatzichristou D. Are endourological procedures for nephrolithiasis treatment associated with renal injury? A review of potential mechanisms and novel diagnostic indexes. Clin Kidney J. 2020 May 22;13(4):531-541. doi: 10.1093/ckj/sfaa020. PMID: 32905259; PMCID: PMC7467591.
 • Mykoniatis I, Kalyvianakis D, Zilotis F, Kapoteli P, Fournaraki A, Poulios E, Hatzichristou D. Evaluation of a low-intensity shockwave therapy for chronic prostatitis type IIIb/chronic pelvic pain syndrome: a double-blind randomized sham-controlled clinical trial. Prostate Cancer Prostatic Dis. 2020 Sep 28. doi: 10.1038/s41391-020-00284-2. Epub ahead of print. PMID: 32989261.
 • Grammatikopoulou MG, Gkiouras K, Papageorgiou SΤ, Myrogiannis I, Mykoniatis I, Papamitsou T, Bogdanos DP, Goulis DG. Dietary Factors and Supplements Influencing Prostate Specific-Antigen (PSA) Concentrations in Men with Prostate Cancer and Increased Cancer Risk: An Evidence Analysis Review Based on Randomized Controlled Trials. Nutrients. 2020 Sep 29;12(10):2985. doi: 10.3390/nu12102985. PMID: 33003518; PMCID: PMC7600271.
 • Memmos D, Mykoniatis I, Sountoulides P, Anastasiadis A, Pyrgidis N, Greco F, Cindolo L, Hatzichristou D, Liatsikos E, Kallidonis P. Evaluating the utility of antibiotic prophylaxis prior to ESWL in patients with sterile urine: a systematic review and meta-analysis. Minerva Urol Nefrol. 2020 Nov 17. doi: 10.23736/S0393-2249.20.04061-8. Epub ahead of print. PMID: 33200902.
 • Pyrgidis N, Mykoniatis I, Nigdelis MP, Kalyvianakis D, Memmos E, Sountoulides P, Hatzichristou D. Prevalence of Erectile Dysfunction in Patients With End-Stage Renal Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Sex Med. 2021 Jan;18(1):113-120. doi: 10.1016/j.jsxm.2020.10.012. Epub 2020 Nov 18. PMID: 33221161.
 • Sountoulides P, Pyrgidis N, Brookman-May S, Mykoniatis I, Karasavvidis T, Hatzichristou D. Does Ureteral Stenting Increase the Risk of Metachronous Upper Tract Urothelial Carcinoma in Patients with Bladder Tumors? A Systematic Review and Meta-analysis. J Urol. 2021 Apr;205(4):956-966. doi: 10.1097/JU.0000000000001548. Epub 2020 Dec 7. PMID: 33284711.
 • Pyrgidis N, Mykoniatis I, Sokolakis I, Minopoulou I, Nigdelis MP, Sountoulides P, Verze P, Hatzichristodoulou G, Hatzichristou D. Renal Transplantation Improves Erectile Function in Patients with End-Stage Renal Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Urol. 2021 Apr;205(4):1009-1017. doi: 10.1097/JU.0000000000001577. Epub 2020 Dec 15. PMID: 33320719.
 • Mykoniatis I, Renterghem KV, Sokolakis I. How can we Preserve Sexual Function after Ablative Surgery for Benign Prostatic Hyperplasia? Curr Drug Targets. 2021;22(1):4-13. doi: 10.2174/1389450121666200925143916. PMID: 32981500.
 • Mykoniatis I, Pyrgidis N, Sokolakis I, Sountoulides P, Hatzichristodoulou G, Apostolidis A, Hatzichristou D. Low-intensity shockwave therapy for the management of chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a systematic review and meta-analysis. BJU Int. 2021 Jan 12. doi: 10.1111/bju.15335. Epub ahead of print. PMID: 33434323.
 • Mykoniatis I, Pyrgidis N, Sokolakis I, Ouranidis A, Sountoulides P, Haidich AB, van Renterghem K, Hatzichristodoulou G, Hatzichristou D. Assessment of Combination Therapies vs Monotherapy for Erectile Dysfunction: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Netw Open. 2021 Feb 1;4(2):e2036337. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2020.36337. PMID: 33599772; PMCID: PMC7893498.
 • Sountoulides P, Pyrgidis N, Brookman-May S, Mykoniatis I, Karasavvidis T, Hatzichristou D. Reply by Authors. J Urol. 2021 Apr;205(4):966. doi: 10.1097/JU.0000000000001548.02. Epub 2021 Feb 3. PMID: 33533644.
 • Sountoulides P, Pyrgidis N, Polyzos SA, Mykoniatis I, Asouhidou E, Papatsoris A, Dellis A, Anastasiadis A, Lusuardi L, Hatzichristou D. Micro-Ultrasound-Guided vs Multiparametric Magnetic Resonance Imaging-Targeted Biopsy in the Detection of Prostate Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Urol. 2021 Feb 12:101097JU0000000000001639. doi: 10.1097/JU.0000000000001639. Epub ahead of print. PMID: 33577367.

16ο Uroschool 2024