14-15-16-17 Απριλίου 2022

Ξενοδοχείο Πορταριά, Πήλιο

Ιωάννης Μυκονιάτης

Back to top

Ιωάννης Μυκονιάτης

Xειρουργός Oυρολόγος, Ακαδημαϊκός υπότροφος Α’ Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.