14-15-16-17 Απριλίου 2022

Ξενοδοχείο Πορταριά, Πήλιο

Ευάγγελος Λιάτσικος

Back to top

Ευάγγελος Λιάτσικος

Καθηγητής Ουρολογίας, Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Ενδοσκοπικής Εταιρείας