14-15-16-17 Απριλίου 2022

Ξενοδοχείο Πορταριά, Πήλιο

Ευάγγελος Φραγκιάδης

Back to top

Ευάγγελος Φραγκιάδης

Χειρουργός Ουρολόγος, Ακαδημαϊκός υπότροφος, Α ́Ουρολογική Κλινική ΕΚΠΑ