14-15-16-17 Απριλίου 2022

Ξενοδοχείο Πορταριά, Πήλιο

Δημήτριος Καλυβιανάκης

Back to top

Δημήτριος Καλυβιανάκης

Χειρουργός Ουρολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.