14-15-16-17 Απριλίου 2022

Ξενοδοχείο Πορταριά, Πήλιο

Αικατερίνη Τσιόγγα

Back to top

Αικατερίνη Τσιόγγα

Χειρουργός Ουρολόγος, Ελασσόνα, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.