19∶30 - 20∶30

Γυναίκα εμμηνοπαυσιακή, 54 ετών, σε νέα σχέση 2 χρόνια, με ιστορικό 4 επεισοδίων ουρολοιμώξεων στη διάρκεια της σχέσης. Συγχρόνως παραπονείται για πρακτικά επώδυνες σεξουαλικές επαφές. Ζητά απελπισμένα λύση. Πόσο επικίνδυνη είναι η ορμονοθεραπεία; Πώς χρησιμοποιούμε, και για πόσο χρόνο, τα παραφαρμακευτικά ενδοκολπικά σκευάσματα; Ποια βοήθεια προσφέρει η αναγεννητική ιατρική;
Σχολιάζει ο: Απόστολος Αποστολίδης

Ομιλητές
Υπήρχε καινούργια γνώση;
Δεν έχετε υποβάλη την ψήφο σας ακόμη.
Παρουσιάσθηκε καλά (διαφάνειες κτλ);
Δεν έχετε υποβάλη την ψήφο σας ακόμη.
Σας ήταν η παρακολούθηση γενικά χρήσιμη;
Δεν έχετε υποβάλη την ψήφο σας ακόμη.
Υπήρχε καινούργια γνώση;
Δεν έχετε υποβάλη την ψήφο σας ακόμη.
Παρουσιάσθηκε καλά (διαφάνειες κτλ);
Δεν έχετε υποβάλη την ψήφο σας ακόμη.
Σας ήταν η παρακολούθηση γενικά χρήσιμη;
Δεν έχετε υποβάλη την ψήφο σας ακόμη.