Διαδραστικό σεμινάριο I: Διαβάζοντας την αξονική τομογραφία σε Ουρολογικούς ασθενείς

Ομιλητής: Αθηνά Τσίλη
Back to top
Διαδραστικό σεμινάριο I: Διαβάζοντας την αξονική τομογραφία σε Ουρολογικούς ασθενείς
Διάρκεια: 
17:00 - 18:00

Τόσα χρόνια βλέπουμε αξονικές τομογραφίες. Η εξοικείωση είναι μεγάλη. Πολλά όμως μας διαφεύγουν. Ένα μάθημα που θα συνοψίσει όλα εκείνα που πρέπει να προσέχουμε από την προετοιμασία, μέχρι την αξιολόγηση των ευρημάτων.